TDB
Önemli
Tarihler

Bildiri Gönderimi

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak, TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Sistem üzerinde gönderilecek özetlerin Tam Metin halinin de sisteme eklenmesi gerekmektedir. İlgili dosyayı sistem üzerinde görebilirsiniz. Bildirinin kabul edilmesi halinde özetlerin bildiri kitabından Tam Metin şekli ile yayınlanacağını iletmek isteriz. Gönderilen metinler aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

Sunum yapan yazar 26 Ağustos 2022 tarihine kadar KAYDOLMALIDIR. Kayıt dışı yazarların özetleri, kongrenin özet kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri özeti son gönderim tarihi 26 Ağustos 2022

YAZIM KURALLARI

 1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 8. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 9. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
 10. Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 11. Bildiri özetleri metin biçiminde olmalıdır ve SADECE bir tablo ve bir resim dahil edilebilir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 26 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir.

SUNUM BİLGİLERİ

Poster Sunum Bilgileri

Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Sözlü Sunum Bilgileri

Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildiriler, elektronik sunum programlarından herhangi biriyle hazırlanabilir. Her sunum için ayrılan süre kabul mektuplarında iletilecektir. Sisteme bildiri özeti kabul edildiği halde, bildirisini belirtilen gün ve saatte sunmayan yazarların eserleri, kongre bildiri kitabından çıkarılacaktır.