Bilimsel Program

Saat / Salon Salon A
15:30 - 16:00 AÇILIŞ
Murat BİRTANE - Lale ALTAN - Şebnem ATAMAN
16:00 - 17:30

Romatolojide Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı:
Kemal NAS, Akın ERDAL

Romatolojide Konvansiyel Sentetik DMARD'ların Akılcı Kullanımı
Gamze KILIÇ

Romatolojide Santral Desensitizasyonun Tedavisi
Hande ÖZDEMİR

Romatizmal Hastalıklarda Glukokortikoidlerin Akılcı Kullanımı
Banu Sarıfakioğlu

17:30 - 18:30 Ara
18:30 - 20:00

PANEL
Nasıl Tanıyalım? Nasıl Tedavi Edelim?
Oturum Başkanları:
İhsan ERTENLİ, Sedat KİRAZ

Ailevi Akdeniz Ateşi
Süleyman ÖZBEK

Sistemik Lupus Eritematozus
Kıvanç CENGİZ

Behçet Hastalığı
Nurdan ORUÇOĞLU
Saat / Salon Salon A
09:00 - 09:50

TARTIŞMA OTURUMU
Non-radyografik Ax-SpA'yı, Radyografik Ax-SpA'dan Ayırmak Gerekli midir? Yoksa Şart Değil midir?

Başkan: Mustafa ÇALIŞ
Tartışmacılar: İlhan SEZER, Erhan ÖZDEMİREL

09:50 - 10:00 Ara
10:00 - 10:50

TARTIŞMA OTURUMU
Diz OA’da Plateletten Zengin Plazma (PRP) mi Yoksa Hyalüronik Asit (HA) mi?

Başkan: Sami HİZMETLİ
Tartışmacılar: Önder ÖZERBİL, Sena TOLU

10:50 - 11:00 Ara
11:00 - 11:50

TARTIŞMA OTURUMU
Ax-SpA’de IL-17 İnhibitörleri TNF-alfa İnhibitörlerinden Önce mi Verilmeli Yoksa Sonra mı Kullanılmalıdır?

Başkan: Selda SARIKAYA
Tartışmacılar: Aylin REZVANİ, Derya SOY BUĞDAYCI

11:50 - 12:30 Öğle Yemeği
12:30 - 13:10

UYDU SEMPOZYUMU

Romatoid Artrit Tedavisinde Barisitinib ile Hedef: Standartın Ötesi
Oturum Başkanı: Kenan AKGÜN
Konuşmacılar: Ömer KURU, Nilay ŞAHİN

13:10 - 13:50

UYDU SEMPOZYUMU

Romatolojide Osteoporoz
Osteoporoz Tedavisi ve Denosumabın Yeri
Konuşmacılar: Lale ALTAN, Murat BİRTANE, Meliha KASAPOĞLU AKSOY

13:50 - 14:00 Ara
14:00 - 18:30 20 SORUDA…
  14:00 - 15:00 Romatoid Artrit
Moderatör:
Ömer KURU
Fatih ÇAY, Meltem MELİKOĞLU
  15:10 - 16:10 Spondiloartrit
Moderatör:
İlknur AKTAŞ
Hatice BODUR, Coşkun ZATERİ
  16:20 - 17:20 Osteoporoz
Moderatör:
Özlem EL
Dilşad SİNDEL, Yeşim KİRAZLI
  17:30 - 18:30 Osteoartrit
Moderatör:
Nurettin TAŞTEKİN
Simin HEPGÜLER, Tiraje TUNCER
18:30 - 18:40 Ara
18:40 - 19:30 1 VİDEO 1 BECERİ
  18:40 - 18:50 Ultrason Eşliğinde Sakroiliak Eklem Enjeksiyonu
Kenan AKGÜN
  18:50- 19:00 Kısa Omuz MRI Okuma. Nerelere Dikkat Edelim?
Fethi Emre USTABAŞIOĞLU
  19:10 - 19:20 Romatoid Artritte Ultrasonografik Değerlendirme
Erhan ÇAPKIN
  19:20 - 19:30 Sakroiliak Disfonksiyonda Manipulasyon
Demirhan DIRAÇOĞLU
19:30 - 20:00 Ara
20:00 - 22:00 MULTİDİSİPLİNER KAS İSKELET SİSTEMİ KONSEYİ

Vaka Sunumları: Hakan ÇİFT, Hakan GÜNDÜZ, Kemal SARI, Derya SOY BUĞDAYCI, Deniz PALAMAR, Tuğçe ÖZEKLİ MISIROĞLU, Cumhur KILINÇER, Banu SARIFAKİOĞLU

Tartışmacılar: Kenan AKGÜN, Meliha AKSOY, Lale ALTAN, Murat BİRTANE, Alp ÇETİN, İlknur KARLIBEL, Önder ÖZERBİL, Aylin REZVANİ, Ali SARIKAYA, Tansel SEZER, Rana TERLEMEZ, Fethi Emre USTABAŞIOĞLU, Feyza ÜNLÜ ÖZKAN, Coşkun ZATERİ

Saat / Salon Salon A
09:00 - 09:50

1 VİDEO 1 BECERİ

  09:00 - 09:10 Spinal MRG'da Modic Tip Değişiklikleri Nasıl Tanıyalım?
Fethi Emre USTABAŞIOĞLU
  09:10 - 09:20 DXA Okumada İpuçları
Alp ÇETİN
  09:30 - 09:40 Disk Hernisinde Transforaminal Enjeksiyon
Hakan GÜNDÜZ
  09:40 - 09:50 Ultrason Eşliğinde Lateral Yaklaşım ile Karpal Tünel Enjeksiyonu
Bahtiyar BAHTİYAROV
09:50 - 10:00 Ara
10:00 - 10:50 1 VİDEO 1 BECERİ
  10:00 - 10:10 Pektoralis Minör Sendromunda Enjeksiyon
İlknur AKTAŞ
  10:10 - 10:20 Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Ultrason Eşliğinde Fasya Bloğu
Burcu METİN ÖKMEN, Korgün ÖKMEN
  10:30 - 10:40 Önkol Fleksör Kaslarına Ultrason Eşliğinde Botilinum Toksin Enjeksiyonu
Banu SARIFAKIOĞLU
  10:40 - 10:50 Romatoid Elde Splintleme
Meliha KASAPOĞLU AKSOY
10:50 - 11:00 Ara
11:00 - 11:45 KONSULTASYON SAATİ
11:00 - 11:45 Nefroloji
Özgür AKGÜL, Mustafa ARICI
11:45 - 12:30 Öğle Yemeği
12:30 - 13:10

UYDU SEMPOZYUMU

Gelenekten Geleceğe Ra Tedavisi ve Subkutan Metotreksat
Oturum Başkanı: Lale ALTAN
Konuşmacı: Murat BİRTANE

13:10 - 13:50

TARTIŞMA OTURUMU
Fibromiyalji Sendromu Nöropatik mi Yoksa Nösiplastik Ağrı mıdır?
Tedavisinde İlk Basamakta Gabapentinoid mi Yoksa SNRI mı Kullanılmalıdır?

Başkan: Jale İRDESEL
Tartışmacılar: Ayşen AKINCI, Ayşegül KETENCİ

13:50 - 14:00 Ara
14:00 - 17:40 KONSULTASYON SAATİ
14:00 - 14:40 Göğüs Hastalıkları
Cemal BES, Erdoğan ÇETİNKAYA
14:45 - 15:25 Oftalmoloji
İlker YAĞCI, İlknur TUĞAL TUTKUN
15:30 – 16:10 Gastroenteroloji
Remzi ÇEVİK, Ahmet TEZEL
16:15 - 16:55 Dermatoloji
Faruk ŞENDUR, Neslihan ŞENDUR
17.00 - 17:40 Nöroşirurji
Kenan AKGÜN, Cumhur KILINÇER
17:45 - 18:45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Alev ALP, Kadriye ÖNEŞ
S-01 Okul Çocuklarında Kas İskelet Ağrılarının ve İlgili Faktörlerin Değerlendirilmesi      
Seide Karasel
S-02 Kuzey Kıbrıs'ta Postherpetik Nevralji ile Takip Edilen Hastaların Tedavi Sonuçları 
Seide Karasel
S-03 Kalçanın Geçici Osteoporozu: Olgu Sunumu            
Uğur Ertem
S-04 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Spinal Mobilite Parametrelerinin Uyku ve Yaşam Kalitesi ile Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi      
Dilara Dilik
S-05 Kliniğimizde Eritema Nodosum Tanısı Alan Hastaların Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi     
Derya Argun
S-06 Artrit Benzeri Tabloyla Prezente Olan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Tip-1: Olgu Sunumu
Uğur Ertem
S-07 Ankilozan Spondilit Tanılı Hastada ve Sjögren Sendromu; Olgu Sunumu
Sevcan Uğur
S-08 Romatoid Artritte Fizik Muayenede Sıkıştırma Testinin Ultrasonografi Altın Standart Alındığında Artrit ile İlişkisinin Doğrulanması
Murat Ayhan
S-09 Spondilartritli Hastalarda Depresyon Sıklığı ve Hastalık Aktivitesi Üzerine Etkisi         
Gizem Cengiz
18:45 - 19:00 KAPANIŞ
Önemli Tarihler