TDB
Önemli
Tarihler

Bilimsel Program

13:00 - 13:30 AÇILIŞ

Filiz Akata
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Murat Birtane
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği İstanbul - Trakya Şube Başkanı

Lale Altan
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Bursa Şube Başkanı
13:30 - 14:30 PANEL
Romatoid Artritte (RA) Merak Edilenler

Ömer Kuru, İlhan Sezer, Aylin Rezvani
14:30-15:15
Firmasının Koşulsuz Katkılarıyla...

UYDU SEMPOZYUMU
Bel Ağrısında Güncel Kılavuzlar ve Kas Gevşeticilerin Yeri

Lale Altan
15:15- 15:45 Kahve Molası
15:45-16:30
Firmasının Koşulsuz Katkılarıyla...

UYDU SEMPOZYUMU
Dikkat Kırılabilir! Osteoporozun Risklerinin Farkında mıyız?

Moderatör: Lale Altan
Konuşmacı: Meliha Kasapoğlu Aksoy
16:30 - 17:30 PANEL
Kronik Ağrıda Merak Edilenler (Nosiseptif? Nöropatik? Nosiplastik?)

Ayşegül Ketenci, Ayşen Akıncı, Şüheda Özçakır
08:30 - 10:30 İZLEYELİM TARTIŞALIM
Moderatör:
Lale Altan

Diz Osteoartritinde Pratik Enjeksiyon Uygulamaları (PRP ve Geniküler Sinir Bloğu)
Burcu Ökmen

Ultrason Eşliğinde Piriformis, Pektoralis Minor ve Anterior Skalen Kas Blokları
İlknur Aktaş

Ultrason Eşliğinde Üst Ekstremite Botulinum Toksin Uygulamaları
Nigar Dursun

Ultrason Eşliğinde Supraskapular, Kluneal, Lateral Femoral Kutanöz Sinir Blokajı
Deniz Palamar Kadıoğlu

Ultrason Eşliğinde Aksiyel Omurga Enjeksiyonları
Kenan Akgün

Pratik Egzersiz Reçeteleme: Karpal Tünel Sendromu, Plantar Fasiit, Lateral Epikondilit
Meliha Kasapoğlu Aksoy

Kinezyobantlama: Lateral Epikondilit, Gebelerde Bel Ağrısı, Kondromalazi Patella
Duygu Geler Külcü

Lenfödemde Alt ve Üst Ekstremite Bandajlama
Jale İrdesel
10:30 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 11:45 PANEL
Spondilartritlerde (SpA) Merak Edilenler

Hatice Bodur, Alp Çetin
11:45-12:30
Firmasının Koşulsuz Katkılarıyla...

UYDU SEMPOZYUMU
Nöropatik Ağrı Tedavisinde Başarılı mıyız?

Konuşmacılar: Lale Altan, Murat Birtane
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 KAS İSKELET SİSTMİNDE RADYOLOJİ ve İPUÇLARI
Moderatör:
Murat Birtane, Hakan Emmungil

Direkt Grafi Osteoporotik Kırıkları Her Zaman Gösterebilir mi?
Fethi Ustabaşıoğlu

Elastografi Nedir? Kas İskelet Sisteminde Fark Yarattığı Yerler Olabilir mi?
Fethi Ustabaşıoğlu

Lomber Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)’de Uzak Lateral Lomber Disk Hernileri, Nöral Foramen Darlıkları Gözden Kaçırılabilir mi?
Fethi Ustabaşıoğlu

Spinal MRG’de Metastaz, Diskit, Spondilodiskit Ayrımı Yapabilmek için İpuçları Nelerdir?
Fethi Ustabaşıoğlu

Spinal MRG'de Modic Tip Değişiklikleri Nasıl Tanıyalım, Nasıl Ayıralım?
Fethi Ustabaşıoğlu

Erken RA'da Görüntüleme Nasıl Olmalı? MRG'nin Yeri Var mı?
Fethi Ustabaşıoğlu

Ultrasonografi (USG)'de Doğru Görüntü Nasıl Elde Edilir? Ayar Nasıl Yapılır?
İlker Yağcı

USG ile Hangi Majör El, El Bileği Patolojilerini Tanıyabiliriz?
İlker Yağcı

USG ile Siyatik ve Peroneal Sinir Alt Ekstremite Boyunca Nasıl Takip Edilebilir?
İlker Yağcı
15:00-15:45
Firmasının Koşulsuz Katkılarıyla...

UYDU SEMPOZYUMU
Gerçek Yaşam Verileri Işığında Barisitinib ile Romatoid Artrit Tedavisi

Oturum Başkanı: Lale Altan
Konuşmacı: Coşkun Zateri
15:45 - 16.00 Kahve Molası
16:00 - 17:30 ROMATOLOJİDE KONSÜLTASYON ve İPUÇLARI
Moderatör:
Murat Birtane

HEMATOLOG: Hemogram Sonuçlarında Birçok Alt Parametre Ölçümü Görülüyor, Nasıl Değerlendirelim?
Muzaffer Demir

PSİKİYATRİST: Fibromiyalji Tedavisinde Psikiyatrist Nerede Yer Almalı?
Okan Çalıyurt

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI: Uzmanı Olmayan Birisi Hatayı En Aza İndirecek Şekilde Akciğer Grafisini Nasıl Okumalı?
Celal Karlıkaya

DERMATOLOG: Paterji Testi Ne için, Nasıl Yapılır, Nasıl Yorumlanır?
Sezgi Sarıkaya Solak

GASTROENTEROLOG:Bir Hastada Ülseratif Kolit ya da Crohn Olduğunu Düşündürecek Temel Semptom ve Bulgular Nelerdir? Süreci Nasıl Yönetelim?
Ahmet Tezel

NÖROŞİRURJİ: Erişkin Gergin Omurilik Nedir? Ne Zaman Şüphelenelim, Ne Yapalım?
Cumhur Kılınçer
08:00-09:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Banu Sarıfakıoğlu
S-01 Fibromiyalji Sendromlu Bireylerde Çocukluk Çağı Travmalarının Hastalık Şiddeti Üzerine Etkisi
Havva Nur Karataş

S-02 65 Yaş Üstü Romatoid Artrit Popülasyonunda Malnutrisyonun Araştırılması: Pilot Çalışma
Nihal Yılmaz

S-03 Plantar Fasiiti Olan Hastalarda İki Farklı Dozda Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Etkinliğinin Kıyaslanması
Alper Uysal

S-04 Ankilozan Spondilit Hastalarında Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesinde Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksinin (Sıı) Rolü
Salim Mısırcı

S-05 Tek Taraflı Kts Hastalarında İki Bileğin Kanal ve Median Sinirlerin Mr Kesit Yüzey Alanlarının Kıyaslanması
Adnan Demirel

S-06 Ankilozan Spondilit ve Allerjik Hastalıklar Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir Klinik Çalışma
Ebru Yılmaz

S-07 Ankilozan Spondilit Olgularının Balneolojik Tedaviler Hakkında Farkındalık ve Bilgi Düzeyi
Pınar Doğan

S-08 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Obezitenin Hastalık Aktivitesi ve Egzersiz Yapma Alışkanlığı Üzerine Etkisi
Pınar Doğan

S-09 Karpal Tünel Sendromunda Klinik Bulgular, Boston Araştırması ve Görsel Analog Ölçek Sonuçları ile Elektrofizyolojik Bulgular Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
İbrahim Halil Erdem

S-10 Kalça Ağrısının Nadir Düşünülen Nedeni: Sinoviyal Pit: Olgu Sunumu
Uğur Ertem
09:00-10:00 PANEL
Osteoartritte Merak Edilenler

Dilşad Sindel, Demet Ofluoğlu
10:00-10:45 TARTIŞMA
Aksiyel SpA'da Glukokortikoid Kullanırım/Kullanmam

Nurettin Taştekin, Coşkun Zateri
10:45-11:30 TARTIŞMA
Diz Osteoartritinde İntraartiküler Glukokortikoid mi?/ PRP-Ozon-Proloterapi gibi Rejeneratif Uygulamalar mı?

Demirhan Dıraçoğlu (Online Bağlantı), Sena Tolu
11:30-11:45 Kahve Molası
11:45-12:30 PANEL
Osteoporozda Merak Edilenler

Merih Sarıdoğan, Derya Demirbağ Kabayel, Alev Alp
12:30-12:50 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
İlknur Aykurt Karlıbel
12:50-13:00 KAPANIŞ