TDB
Önemli
Tarihler

Bilimsel Program

13:00 - 13:30 AÇILIŞ
Murat Birtane, Lale Altan
13:30 - 14:30 PANEL
Romatoid Artritte (RA) Merak Edilenler

Ömer Kuru, İlhan Sezer, Aylin Rezvani
14:30-15:15
Firmasının Koşulsuz Katkılarıyla...

UYDU SEMPOZYUMU
Bel Ağrısında Güncel Kılavuzlar ve Kas Gevşeticilerin Yeri

Lale Altan
15:15- 15:45 Kahve Molası
15:45 - 17:30 PANEL
Kronik Ağrıda Merak Edilenler (Nosiseptif? Nöropatik? Nosiplastik?)

Ayşegül Ketenci, Ayşen Akıncı, Şüheda Özçakır
08:30 - 10:30 İZLEYELİM TARTIŞALIM
Moderatör:
Lale Altan

Diz Osteoartritinde Pratik Enjeksiyon Uygulamaları (PRP ve Geniküler Sinir Bloğu)
Burcu Ökmen

Ultrason Eşliğinde Piriformis, Pektoralis Minor ve Anterior Skalen Kas Blokları
İlknur Aktaş

Ultrason Eşliğinde Üst Ekstremite Botulinum Toksin Uygulamaları
Nigar Dursun

Ultrason Eşliğinde Supraskapular, Kluneal, Lateral Femoral Kutanöz Sinir Blokajı
Deniz Palamar Kadıoğlu

Ultrason Eşliğinde Aksiyel Omurga Enjeksiyonları
Kenan Akgün

Pratik Egzersiz Reçeteleme: Karpal Tünel Sendromu, Plantar Fasiit, Lateral Epikondilit
Meliha Kasapoğlu Aksoy

Kinezyobantlama: Lateral Epikondilit, Gebelerde Bel Ağrısı, Kondromalazi Patella
Duygu Geler Külcü

Lenfödemde Alt ve Üst Ekstremite Bandajlama
Jale İrdesel
10:30 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 12:30 PANEL
Spondilartritlerde (SpA) Merak Edilenler

Hatice Bodur, Alp Çetin, Derya Buğdaycı
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 KAS İSKELET SİSTMİNDE RADYOLOJİ ve İPUÇLARI
Moderatör:
Murat Birtane

Direkt Grafi Osteoporotik Kırıkları Her Zaman Gösterebilir mi?
Fethi Ustabaşıoğlu

Elastografi Nedir? Kas İskelet Sisteminde Fark Yarattığı Yerler Olabilir mi?
Fethi Ustabaşıoğlu

Lomber Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)’de Uzak Lateral Lomber Disk Hernileri, Nöral Foramen Darlıkları Gözden Kaçırılabilir mi?
Fethi Ustabaşıoğlu

Spinal MRG’de Metastaz, Diskit, Spondilodiskit Ayrımı Yapabilmek için İpuçları Nelerdir?
Fethi Ustabaşıoğlu

Spinal MRG'de Modic Tip Değişiklikleri Nasıl Tanıyalım, Nasıl Ayıralım?
Fethi Ustabaşıoğlu

Erken RA'da Görüntüleme Nasıl Olmalı? MRG'nin Yeri Var mı?
Fethi Ustabaşıoğlu

Ultrasonografi (USG)'de Doğru Görüntü Nasıl Elde Edilir? Ayar Nasıl Yapılır?
İlker Yağcı

USG ile Hangi Majör El, El Bileği Patolojilerini Tanıyabiliriz?
İlker Yağcı

USG ile Siyatik ve Peroneal Sinir Alt Ekstremite Boyunca Nasıl Takip Edilebilir?
İlker Yağcı
15:00 - 16.00 Kahve Molası
16:00 - 17:30 ROMATOLOJİDE KONSÜLTASYON ve İPUÇLARI
Moderatör:
Murat Birtane

HEMATOLOG: Hemogram Sonuçlarında Birçok Alt Parametre Ölçümü Görülüyor, Nasıl Değerlendirelim?
Muzaffer Demir

PSİKİYATRİST: Fibromiyalji Tedavisinde Psikiyatrist Nerede Yer Almalı?
Okan Çalıyurt

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI: Uzmanı Olmayan Birisi Hatayı En Aza İndirecek Şekilde Akciğer Grafisini Nasıl Okumalı?
Gündeniz Altıay

DERMATOLOG: Paterji Testi Ne için, Nasıl Yapılır, Nasıl Yorumlanır?
Sezgi Sarıkaya Solak

GASTROENTEROLOG:Bir Hastada Ülseratif Kolit ya da Crohn Olduğunu Düşündürecek Temel Semptom ve Bulgular Nelerdir? Süreci Nasıl Yönetelim?
Ahmet Tezel

NÖROŞİRURJİ: Erişkin Gergin Omurilik Nedir? Ne Zaman Şüphelenelim, Ne Yapalım?
Cumhur Kılınçer
08:30 - 09:30 PANEL
Osteoartritte Merak Edilenler

Sami Hizmetli, Dilşad Sindel, Demet Ofluoğlu
09:30 - 10:15 TARTIŞMA
Aksiyel SpA'da Glukokortikoid Kullanırım/Kullanmam

Nurettin Taştekin, Coşkun Zateri
10:15 - 11:00 TARTIŞMA
Diz Osteoartritinde İntraartiküler Glukokortikoid mi?/ PRP-Ozon-Proloterapi gibi Rejeneratif Uygulamalar mı?

Demirhan Dıraçoğlu, Sena Tolu
11:00 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:15 PANEL
Osteoporozda Merak Edilenler

Merih Sarıdoğan, Derya Demirbağ Kabayel, Alev Alp
12:15 - 13:15 AKILCI İLAÇ KULLANIMI ve SÖZLÜ SUNUMLAR
Akılcı İlaç Kullanımı - İlknur Aykurt Karlıbel
Sözlü Sunumlar - Banu Sarıfakıoğlu
13:15 - 13:30 KAPANIŞ