Davet

Sayın meslektaşlarım;

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, İstanbul-Trakya ve Bursa Şubeleri’nin ortaklığının ürünü olan ve artık gelenekselleşen ‘Kuzey Güney Marmara Romatoloji Buluşmaları’ sempozyumunun yenisini sizlere duyurmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu ortak sempozyumların üçüncüsü Çanakkale’de gerçekleştirilecektir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Tedavi ve Rehabilitasyon AD’nin de destek vereceği bu toplantıya hepinizi davet ediyoruz.

Daha önceki sempozyumlarımızda da görüleceği gibi ‘Kuzey Güney Marmara Romatoloji Buluşmaları’ toplantılarının misyonunda günceli yakalamak, bunun için bilimsel karşıtlıkları arkadaşça tartışabilmek, katılımcıların da interaktif toplantılarda katkılarını teşvik etmek, yenilikçi olmak, dostluk kurmak ve geliştirmek vardır. İlk iki sempozyumumuzda ana konularda genel bilgilerin en güncel halinin verildiği toplantıların yanı sıra ‘İzleyelim, tartışalım’, ‘Karşıt görüş’, ‘Multidisipliner oturumlar’ (konsültasyonda ipuçları, radyolojide ipuçları, olgu konseyi) seansları gibi yenilikçi ve tartışmayı teşvik eden toplantıları çok fazla kullanarak misyonumuzu gerçekleştirdik, çok da güzel geribildirimler aldık. Üçüncü sempozyumumuzda da bu misyonu geliştirmek ve pekiştirmek için yenilikçi adımlar atmak niyetindeyiz. Görsel öğrenmeyi, uygulamayı, tartışmayı, yenilenmeyi ve dostluğumuzu daha da geliştirmek istiyoruz.

Üçüncü sempozyumun en önemli özelliklerinden biriside toplantı öncesi kurslarda kadavra üzerinde, ultrason eşliğinde spinal enjeksiyonlar ve üst ekstremite botulinum toksin uygulama pratiklerinin gösterilmesi olacaktır. Ardından sempozyumumuzun diğer günlerinde, romatolojinin, kemik sağlığının, bölgesel ağrıların tanı ve tedavisindeki tüm gelişmeler masaya yatırılacak ve beraberce doğru ipuçları aranacaktır. Başka branşlardan arkadaşlarımız da konuşmacı olarak davet edilecektir. Poster bildiri seanslarında yeni bilgiler tartışılacaktır.

Tüm meslektaşlarımızı İstanbul’dan sonra Asya ve Avrupa kıtalarının yine olağanüstü bir boğazda birleştiği bir coğrafyada tarih, doğa güzellikleri ve özel dokusu ile eşsiz özelliklere sahip, 3000 yıllık geçmişi olan Hellespontos ve Dardanelles özelliklerinin korunduğu Çanakkale’ye davet ediyoruz. Sempozyum tarihlerini ajandanıza kaydetmenizi rica ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

Sempozyum Eş Başkanları
Prof. Dr. Lale Altan Prof. Dr. Murat Birtane Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Zateri